soi cau mien bac
Soi Cầu Lô Bạch Thủ – Song Thủ Lô Miền Bắc VIP
2.09K

Chào tất cả các bạn hôm nay admin sẽ giới thiệu cho anh em cầu VIP từ hệ thống chuyên gia soi cầu hàng đầu  đưa ra chính xác. Chúng tôi khuyên anh em nên chơi theo combo này la hiểu quả nhất. Sau đây là Soi LÔ ĐỀ 247 chốt số Bạch thủ VIP  – Song Thủ VIP  tại trang SoiLODE247.Com để anh em nhận cầu chơi hôm nay nhé.

• Liên Hệ Admin Để Nhận Cầu
• SĐT : Zalo : 0789.295.062
• Phí Lấy Cầu : 1000k ( 1.000.000 vnd )
• Uy Tín – Chuẩn Xác

SOI CẦU COMBO VÍP NHẤT HÔM NAY
⋆ Ngày 31/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:51→ trượt
* Song thủ lô :27-72→ăn lô 27
⋆ Ngày 30/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:82→ ăn lô 82
* Song thủ lô :04-40→ăn lô 40
⋆ Ngày 29/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:99→ ăn lô 99
* Song thủ lô :15-51→ăn lô 15
⋆ Ngày 28/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:45→ trượt
* Song thủ lô :48-84→ăn lô 48-84
⋆ Ngày 27/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:06→ ăn lô 06
* Song thủ lô :67-76→ăn lô 76
⋆ Ngày 26/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:09→ ăn lô 09×2
* Song thủ lô :14-41→trượt
⋆ Ngày 25/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:50→ trượt
* Song thủ lô :46-64→ăn lô 64
⋆ Ngày 24/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:88→ ăn lô 88
* Song thủ lô :09-90→ăn lô 90
⋆ Ngày 23/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:29→ trượt
* Song thủ lô :45-54→trượt
⋆ Ngày 22/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:94→ trượt
* Song thủ lô :79-97→ăn lô 79
⋆ Ngày 21/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:64→ trượt
* Song thủ lô :48-84→ăn lô 84
⋆ Ngày 20/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:73→ trượt
* Song thủ lô :09-90→trượt
⋆ Ngày 19/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:84→ ăn lô 84
* Song thủ lô :27-72→ăn lô 27
⋆ Ngày 18/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:58→ Ăn lô 58
* Song thủ lô :04-40→ ăn lô 04
⋆ Ngày 17/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:99→ trượt
* Song thủ lô :18-81→trượt
⋆ Ngày 16/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:68→ ăn lô 68×2
* Song thủ lô :29-92 →ăn lô 92
⋆ Ngày 15/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:26→ ăn lô 26
* Song thủ lô :06-60 →ăn lô 60
⋆ Ngày 14/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:42→ ăn lô 42
* Song thủ lô :37-73 →ăn lô 73
⋆ Ngày 13/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:31→ trượt
* Song thủ lô :45-54 →ăn lô 54
⋆ Ngày 12/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:05→ ăn lô 05
* Song thủ lô :28-82 →ăn lô 82×2
⋆ Ngày 11/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:56→ trượt
* Song thủ lô :25-52 →trượt
⋆ Ngày 10/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:67→ trượt
* Song thủ lô :36-63 →ăn lô 36-63
⋆ Ngày 09/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:02→ ăn lô 02
* Song thủ lô :38-83 →ăn lô 38
⋆ Ngày 08/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:61→ ăn lô 61
* Song thủ lô :05-50 →trượt
⋆ Ngày 07/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:74→ trượt
* Song thủ lô :09-90 →ăn lô 09
⋆ Ngày 06/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:29→ ăn lô 29×2
* Song thủ lô :89-98 →ăn lô 89
⋆ Ngày 05/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:48→ trượt
* Song thủ lô :57-75 →ăn lô 57
⋆ Ngày 04/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:43→ ăn lô 43
* Song thủ lô :69-96 →trượt
⋆ Ngày 03/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:70→ trượt
* Song thủ lô :28-82 →ăn lô 28
⋆ Ngày 02/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:12→ ăn lô 12
* Song thủ lô :59-95 →ăn lô 95
⋆ Ngày 01/01/2021 combo víp :
* Bạch thủ lô:37→ ăn lô 37
* Song thủ lô :78-87 →ăn lô 87
⋆ Ngày 31/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:41→ ăn lô 41
* Song thủ lô :69-96 →ăn lô 69×2
⋆ Ngày 30/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:92→ ăn lô 92
* Song thủ lô :57-75 →trượt
⋆ Ngày 29/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:57→ trượt
* Song thủ lô :46-64 →ăn lô 46
⋆ Ngày 28/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:78→ trượt
* Song thủ lô :23-32 →ăn lô 23
⋆ Ngày 27/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:20→ ăn lô 20
* Song thủ lô :49-94 →ăn lô 49-94
⋆ Ngày 26/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:63→ ăn lô 63
* Song thủ lô :23-32 →ăn lô 32
⋆ Ngày 25/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:38→ trượt
* Song thủ lô :27-72 →ăn lô 72
⋆ Ngày 24/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:93→ ăn lô 93
* Song thủ lô :14-41 →ăn lô 14
⋆ Ngày 23/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:48→ ăn lô 48×2
* Song thủ lô :67-76 →ăn lô 76
⋆ Ngày 22/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:53→ ăn lô 53
* Song thủ lô :24-42 →trượt
⋆ Ngày 21/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:76→ ăn lô 76
* Song thủ lô :02-20 →ăn lô 02
⋆ Ngày 20/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:10→ ăn lô 10×2
* Song thủ lô :49-94 →ăn lô 94
⋆ Ngày 19/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:78→ trượt
* Song thủ lô :57-75 →57×2
⋆ Ngày 18/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:82→ trượt
* Song thủ lô :05-50 →ăn lô 05-50
⋆ Ngày 17/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:60→ ăn lô 60
* Song thủ lô :35-53 →ăn lô 35
⋆ Ngày 16/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:85→ ăn lô 85
* Song thủ lô :34-43 →trượt
⋆ Ngày 15/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:38→ ăn lô 38
* Song thủ lô :09-90 →ăn lô 90
⋆ Ngày 14/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:75→ trượt
* Song thủ lô :45-54 →ăn lô 54
⋆ Ngày 13/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:64→ trượt
* Song thủ lô :28-82 →ăn lô 28-82
⋆ Ngày 12/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:13→ ăn lô 13
* Song thủ lô :36-63 →trượt
⋆ Ngày 11/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:70→ ăn lô 70
* Song thủ lô :69-96 →ăn lô 96
⋆ Ngày 10/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:47→ ăn lô 47
* Song thủ lô :17-71 →ăn lô 71
⋆ Ngày 09/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:61→ trượt
* Song thủ lô :28-82 →ăn lô 82
⋆ Ngày 08/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:73→ ăn lô 73
* Song thủ lô :04-40 →ăn lô 40
⋆ Ngày 07/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:30→ ăn lô 30
* Song thủ lô :27-72 →trượt
⋆ Ngày 06/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:45→ trượt
* Song thủ lô :68-86 → ăn lô 68×2
⋆ Ngày 05/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:34→ ăn lô 34
* Song thủ lô :01-10 →ăn lô 01
⋆ Ngày 04/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:09→ ăn lô 09×2
* Song thủ lô :37-73 → trượt
⋆ Ngày 03/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:41→ trượt
* Song thủ lô :25-52 → ăn lô 52
⋆ Ngày 02/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:74→ ăn lô 74
* Song thủ lô :28-82 → ăn lô 82
⋆ Ngày 01/12/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:62→ ăn lô 62
* Song thủ lô :06-60 → trượt
⋆ Ngày 30/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:48→ ăn lô 48
* Song thủ lô :15-51 → ăn lô 15
⋆ Ngày 29/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:53→ trượt
* Song thủ lô :17-71 → ăn lô 7
⋆ Ngày 28/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:77→ ăn lô 77
* Song thủ lô :01-10 → trượt
⋆ Ngày 27/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:31→ trượt
* Song thủ lô :03-30 → ăn lô 03
⋆ Ngày 26/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:12→ ăn lô 12
* Song thủ lô :26-62 → ăn lô 62
⋆ Ngày 25/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:68→ ăn lô 68
* Song thủ lô :79-97 → ăn lô 79-97
⋆ Ngày 24/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:20 → ăn lô 20
* Song thủ lô :46-64 → ăn lô 64
⋆ Ngày 23/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:30 → trượt
* Song thủ lô :89-98 → ăn lô 98
⋆ Ngày 22/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:59 → trượt
* Song thủ lô :59-95 → trượt
⋆ Ngày 21/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:66 → trượt
* Song thủ lô :47-74 → ăn lô 47
⋆ Ngày 20/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:45 →ăn trượt
* Song thủ lô :79-97 → ăn lô 97
⋆ Ngày 19/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:82 →ăn trượt
* Song thủ lô :08-80 → trượt
⋆ Ngày 18/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:71 →ăn lô 71
* Song thủ lô :56-65 → ăn lô 56
⋆ Ngày 17/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:06 →trượt
* Song thủ lô :46-64 → ăn lô 46-64
⋆ Ngày 16/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:68 →trượt
* Song thủ lô :27-72 → ăn lô 27
⋆ Ngày 15/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:57 →ăn lô 57
* Song thủ lô :02-20 → ăn lô 02
⋆ Ngày 14/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:60 →trượt
* Song thủ lô :18-81 → ăn lô 81
⋆ Ngày 13/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:65 →trượt
* Song thủ lô :09-90 → trượt
⋆ Ngày 12/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:87 →trượt
* Song thủ lô :16-61 → ăn lô 16
⋆ Ngày 11/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:66 →ăn lô 66
* Song thủ lô :37-73 → ăn lô 37
⋆ Ngày 10/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:80 →ăn lô 80
* Song thủ lô :02-20 → ăn lô 20
⋆ Ngày 09/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:41 →ăn lô 41
* Song thủ lô :47-74 → ăn lô 47
⋆ Ngày 08/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:77 →ăn lô 77
* Song thủ lô :29-92 → ăn lô 29
⋆ Ngày 07/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:52 →trượt
* Song thủ lô :67-76 → ăn lô 67
⋆ Ngày 06/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:85 →ăn lô 85
* Song thủ lô :26-62 → ăn lô 26×2
⋆ Ngày 05/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:44 →ăn lô 44
* Song thủ lô :04-40 → ăn lô 40
⋆ Ngày 04/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:11 →ăn lô 11
* Song thủ lô :06-60 → ăn lô 60
⋆ Ngày 03/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:76 →ăn lô 76
* Song thủ lô :08-80 → ăn lô 80
⋆ Ngày 02/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:41 →trượt
* Song thủ lô :27-72 → ăn lô 27×2-72
⋆ Ngày 01/11/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:56 →ăn lô 56
* Song thủ lô :79-97 → trượt
⋆ Ngày 31/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:37 →trượt
* Song thủ lô :35-53 → ăn lô 35×2-53
⋆ Ngày 30/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:66 →ăn lô 66
* Song thủ lô :17-71 → trượt
⋆ Ngày 29/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:21 →trượt
* Song thủ lô :07-70 → ăn lô 07
⋆ Ngày 28/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:10 →ăn lô 10
* Song thủ lô :07-70 → ăn lô 07
⋆ Ngày 27/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:79 →ăn lô 79×2
* Song thủ lô :13-31 → ăn lô 13-31
⋆ Ngày 26/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:01 →ăn lô 01
* Song thủ lô :45-54 → ăn lô 54
⋆ Ngày 25/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:19 →trượt
* Song thủ lô :03-30 → ăn lô 30
⋆ Ngày 24/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:59 →ăn lô 59
* Song thủ lô :47-74 → ăn lô 47
⋆ Ngày 23/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:37 →trượt
* Song thủ lô :45-54 → ăn lô 54
⋆ Ngày 22/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:76 →trượt
* Song thủ lô :69-96 → ăn lô 96×2
⋆ Ngày 21/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:11 →ăn lô 11
* Song thủ lô :78-87 → ăn lô 87
⋆ Ngày 20/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:30 →ăn lô 30
* Song thủ lô :37-73 → ăn lô 37×2
⋆ Ngày 19/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:47 →ăn lô 47
* Song thủ lô :04-40 → ăn lô 04
⋆ Ngày 18/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:52 →ăn lô 52×2
* Song thủ lô :26-62 → ăn lô 26-62
⋆ Ngày 17/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:48 →ăn lô 48
* Song thủ lô :14-41 → ăn lô 14
⋆ Ngày 16/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:74 →trượt
* Song thủ lô :12-21 → ăn lô 21×2
⋆ Ngày 15/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:55 →trượt
* Song thủ lô :05-50 → ăn lô 05-50
⋆ Ngày 14/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:03 →ăn lô 03
* Song thủ lô :27-72 → ăn lô 27
⋆ Ngày 13/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:87 →ăn lô 87
* Song thủ lô :16-61 → ăn lô 16-61
⋆ Ngày 12/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:31 →ăn lô 31
* Song thủ lô :01-10 → ăn lô 10×2
⋆ Ngày 11/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:53 →trượt
* Song thủ lô :04-40 → ăn lô 04
⋆ Ngày 10/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:74 →ăn lô 74
* Song thủ lô :23-32 → ăn lô 23
⋆ Ngày 09/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:59 →trượt
* Song thủ lô :78-87 → ăn lô 87
⋆ Ngày 08/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:01 →ăn lô 01
* Song thủ lô :37-73 → ăn lô 37-73
⋆ Ngày 07/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:27 →trượt
* Song thủ lô :14-41 → ăn lô 41
⋆ Ngày 06/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:40 →ăn lô 40
* Song thủ lô :29-92 → ăn lô 29-92
⋆ Ngày 05/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:66 →ăn lô 66
* Song thủ lô :67-76 → ăn lô 76
⋆ Ngày 04/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:93 →trượt
* Song thủ lô :47-74 → trượt
⋆ Ngày 03/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:88 →ăn lô 88
* Song thủ lô :68-86 → ăn lô 68
⋆ Ngày 02/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:54 →ăn lô 54
* Song thủ lô :09-90 → ăn lô 90×2
⋆ Ngày 01/10/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:16 →ăn lô 16×2
* Song thủ lô :06-60 → ăn lô 60
⋆ Ngày 30/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:05 →ăn lô 05
* Song thủ lô :45-54 → ăn lô 45-54
⋆ Ngày 29/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:12 →ăn lô 12
* Song thủ lô :28-82 → ăn lô 28
⋆ Ngày 28/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:78 →ăn lô 78
* Song thủ lô :89-98 → ăn lô 98
⋆ Ngày 27/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:25 →trượt
* Song thủ lô :25-52 → ăn lô 52
⋆ Ngày 26/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:85 →ăn lô 85
* Song thủ lô :35-53 → ăn lô 35-53
⋆ Ngày 25/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:33 →ăn lô 33
* Song thủ lô :59-95 → ăn lô 95
⋆ Ngày 24/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:56 →ăn lô 56
* Song thủ lô :28-82 → ăn lô 82
⋆ Ngày 23/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:10 →ăn lô 10
* Song thủ lô :24-42 → ăn lô 42×2
⋆ Ngày 22/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:42 →trượt
* Song thủ lô :02-20 → trượt
⋆ Ngày 21/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:56 →trượt
* Song thủ lô :15-51 → ăn lô 51
⋆ Ngày 20/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:29 →trượt
* Song thủ lô :48-84 → trượt
⋆ Ngày 19/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:44 →trượt
* Song thủ lô :17-71 → trượt
⋆ Ngày 18/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:03 →ăn lô 03
* Song thủ lô :57-75 → trượt
⋆ Ngày 17/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:24 →trượt
* Song thủ lô :89-98 → trượt
⋆ Ngày 16/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:00 →trượt
* Song thủ lô :47-74 → ăn lô 74
⋆ Ngày 15/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:56 →trượt
* Song thủ lô :07-70 → trượt
⋆ Ngày 14/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô:69 →trượt
* Song thủ lô :27-72 → ăn lô 27
⋆ Ngày 13/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 99 →ăn lô 99×2
* Song thủ lô :69-96 → trượt
⋆ Ngày 12/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 47 →trượt
* Song thủ lô :47-74 → trượt
⋆ Ngày 11/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 13 →ăn lô 13
* Song thủ lô :36-63 → trượt
⋆ Ngày 10/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 04 →ăn lô 04×2
* Song thủ lô :07-70 → ăn lô 07×2-70
⋆ Ngày 09/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 53 → trượt

* Song thủ lô :80-40 → ăn lô 40

⋆ Ngày 08/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 49 → ăn lô 49

* Song thủ lô :45-29 → trượt

⋆ Ngày 07/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 55 → ăn lô 55×2

* Song thủ lô :16-61 → ăn lô 61×2

⋆ Ngày 06/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 20 → ăn lô 20

* Song thủ lô :15-51 → ăn lô 15-51

⋆ Ngày 05/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 55 → trượt
* Song thủ lô :37-73 → ăn lô 73
⋆ Ngày 04/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 04 → trượt
* Song thủ lô :27-72 → trượt
⋆ Ngày 03/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 77 → ăn lô 77
* Song thủ lô :49-94 → ăn lô 49 -94
⋆ Ngày 02/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 66 → ăn lô 66×2
* Song thủ lô :79-97 → trượt
⋆ Ngày 01/09/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 78 → aen lô 78
* Song thủ lô :49-94 → ăn lô 49
⋆ Ngày 31/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 78 → trượt
* Song thủ lô :37-73 → ăn lô 73
⋆ Ngày 30/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 00 → ăn lô 00
* Song thủ lô :08-80 → ăn lô 80
⋆ Ngày 29/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 77 → trượt
* Song thủ lô :45-54 → ăn lô 54
⋆ Ngày 28/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 92 → ăn lô 92
* Song thủ lô :28-82 → ăn lô 82
⋆ Ngày 27/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 49 → trượt
* Song thủ lô :02-20 → ăn lô 02-20
⋆ Ngày 26/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 41 → trượt
* Song thủ lô :14-41 → ăn lô 14
⋆ Ngày 25/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 31 → Ăn lô 31
* Song thủ lô :58-85 → ăn lô 85
⋆ Ngày 24/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 74 → Ăn lô 74
* Song thủ lô :05-50 → ăn lô 05
⋆ Ngày 23/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 81 → TRƯỢT
* Song thủ lô :38-83 → ăn lô 38
⋆ Ngày 22/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 67 → Ăn lô 67
* Song thủ lô :14-41 → ăn lô 14×2
⋆ Ngày 21/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 76 → ăn lô 76×2
* Song thủ lô :34-43 → ăn lô 34
⋆ Ngày 20/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 97 → ăn lô 97
* Song thủ lô :23-32 → ăn lô 23
⋆ Ngày 19/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 09 → ăn lô 09
* Song thủ lô :69-96 → ăn lô 96
⋆ Ngày 18/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 06 → ăn lô 06
* Song thủ lô :46-64 → ăn lô 64
⋆ Ngày 17/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 68 → trượt
* Song thủ lô :34-43 → ăn lô 34-43×2
⋆ Ngày 16/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 95 → ăn lô 95
* Song thủ lô :25-52 → ăn lô 25-52
⋆ Ngày 15/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 08 → ăn lô 08
* Song thủ lô :56-65 → ăn lô 65
⋆ Ngày 14/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 26 → ăn lô 26
* Song thủ lô :34-43 → trượt
⋆ Ngày 13/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 47 → ăn lô 47
* Song thủ lô :09-90 → ăn lô 09×2
⋆ Ngày 12/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 12 → ăn lô 12
* Song thủ lô :47-74 → ăn lô 74
⋆ Ngày 11/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 48 → trượt
* Song thủ lô :25-52 → ăn lô 25-52X3
⋆ Ngày 10/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 12 → ăn lô 12
* Song thủ lô :28-82 → ăn lô 28
⋆ Ngày 09/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 70 → ăn lô 70
* Song thủ lô :28-82 → trượt
⋆ Ngày 08/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 75 → ăn lô 75
* Song thủ lô :23-32 → trượt
⋆ Ngày 07/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 95 → trượt
* Song thủ lô :01-10 → trượt
⋆ Ngày 06/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 75 → ăn lô 75×2
* Song thủ lô :37-73 → trượt
⋆ Ngày 05/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 58 → ăn lô 58
* Song thủ lô :59-95 → ăn lô 59-95
⋆ Ngày 04/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 40 → ăn lô 40
* Song thủ lô :08-80 → ăn lô 08
⋆ Ngày 03/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 36 → ăn lô 36×2
* Song thủ lô :59-95 → ăn lô 59-95
⋆ Ngày 02/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 25 → ăn lô 25
* Song thủ lô :57-75 → ăn lô 57
⋆ Ngày 01/08/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 90 → ăn lô 90
* Song thủ lô :48-84 → ăn lô 48
⋆ Ngày 31/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 71 → ăn lô 71×3
* Song thủ lô :48-84 → trượt
⋆ Ngày 30/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 72 → ăn lô 72×2
* Song thủ lô :12-21 → ăn lô 12-21
⋆ Ngày 29/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 38 → trượt
* Song thủ lô :09-90 → ăn lô 09-90
⋆ Ngày 28/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 16 → ăn lô 16
* Song thủ lô :57-75 → ăn lô 57×2
⋆ Ngày 27/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 79 → ăn lô 79
* Song thủ lô :28 82 → trượt
⋆ Ngày 26/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 37 → ăn lô 37
* Song thủ lô :58 85 → ăn lô 58
⋆ Ngày 25/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 71 → trượt
* Song thủ lô : 04-40 → ăn lô 04-40
⋆ Ngày 24/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 18 → trượt
* Song thủ lô : 79-97 → ăn lô 97
⋆ Ngày 23/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 67 → ăn lô 67X2
* Song thủ lô : 29 92 → ăn lô 92
⋆ Ngày 22/07/2020 combo víp :
* Bạch thủ lô: 96 → ăn lô 96
* Song thủ lô : 16 61 → ăn lô 16×3
Trên đây là thống kê kết quả xổ số chính xác 100%, các bạn hãy yên tâm khi chơi mục ComBo VIP này nhé. Chúc các bạn may mắn chiến thắng.

Cùng Chuyên Mục

Soi Cầu Độc Thủ Lô VIP Cao Cấp
Soi Cầu Song Thủ Lô Siêu VIP Cao Cấp
Soi Cầu Dàn Đề 4 Số Cao Cấp
Soi Cầu Dàn 3 Càng Đặc Biệt Cao Cấp